Tjänster

Projekteringsledning

Blir det rätt från början när man sätter igång ett byggprojekt sparar man både tid, arbete och pengar. Det är alltid lättare att ändra med ett suddgummi än med en bilningsmaskin. Som projekteringsledare ser vi till att samordna, styra och följa upp projekteringen. Vi tar fram arkitektritningar, konstruktionsritningar, el- och vvs-ritningar, byggnadsbeskrivningar och materialspecifikationer, och ser till att dessa överensstämmer med beställarens önskemål. Och kanske det viktigaste av allt, vi ansvarar för att alla handlingar är samordnade.

Under hela projekteringstiden håller vi ett öga på att projekteringen utförs enligt de beslut som är fattade. Det handlar då oftast om till exempel kvalitet, funktion, miljö, tider och ekonomi. Vi håller även koll på de myndighetskrav och lagar som projekteringen omfattas av.

Det är många yrkesgrupper inblandade i en projektering. Vi ser till så att samarbetet och kommunikationen flyter mellan alla inblandade människor, och att alla arbetar mot ett gemensamt mål. Vi kan även hjälpa till att hitta rätt kompetens för just ditt projekt, oavsett om det handlar om arkitekter, konstruktörer, vvs-ingenjörer eller någon annan yrkesgrupp.

 

Kontroll & besiktning

I de flesta fall när man bygger, river eller gör en markåtgärd krävs numera en kontrollplan som är utförd av en certifierad kontrollansvarig.

Under en byggprocess behövs det göras en mängd stora eller små kontroller, där man granskar att alla de krav som byggnadsnämnden och gällande lagar ställer verkligen följs. Som certifierad kontrollansvarig besöker vi byggarbetsplatsen när vissa moment är utförda och kontrollerar att allt är genomfört på rätt sätt. I vissa fall kontrollerar vi själva, i andra fall upprättar vi ett godkänt kontrollsystem som alla inblandade entreprenörer följer, och där de intygar att alla nödvändiga kontroller är gjorda.

Vi på Eye4Quality genomför även olika typer av besiktningar till exempel förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning och garantibesiktning. Allt för att säkerställa kvalitén och att se till att du som kund faktiskt får det du har beställt.

 

Byggnadskonstruktion

All byggnadskonstruktion handlar om att de hus som byggs ska vara säkra att bo och arbeta i, och ha en kvalitet som gör att de håller. Länge. Eye4Quality har en gedigen och mycket lång erfarenhet av all form av byggkonstruktion, både när det gäller kommersiella fastigheter, offentliga byggnader, kontor, flerbostadshus och privata hem.

Vi behärskar all typ av konstruktion inom husbyggnadsteknik och har stor kunskap om alla sorters material. Därför kan vi alltid föreslå de material som är mest lämpliga för just ditt bygge. Vi kan även föreslå olika byggtekniska system. Bör stommarna i just detta fall vara av stål eller trä? Ska väggarna utföras i trä eller bör det hellre vara en murad konstruktion? Passar det bäst med platta på mark eller fribärande grunder? Vi ser till att du får det som är mest lämpligt för dina förhållanden och behov.

En lite mer ovanlig och udda kompetens som vi har är att vi har stor erfarenhet av riktigt gamla hus. I fastigheter som har flera hundra år på nacken möts man ofta av tekniska problem som kräver extra kluriga lösningar. Erfarenheterna från dessa lite speciella projekt har även lett till att vi har blivit generellt duktiga på att lösa byggnadstekniska problem i särskilt svåra miljöer, oavsett ålder på byggnaden.

 

Utredningar

Vattenskador, rötskador och dålig lukt. Det är bara några av de problem som kan dyka upp i bostäder, kommersiella fastigheter och offentliga lokaler. Vi utför skadeutredningar på byggnadstekniska konstruktioner och funktioner, där vi fastställer skadornas omfattning och undersöker vilka konsekvenser de ger. Det är också viktigt att ta reda på orsaken till skadan, vad det kostar att åtgärda den och hur man ska göra detta. Slutligen kan vi komma med förslag på åtgärder så att nya skador inte dyker upp i framtiden. Vi har ett brett kontaktnät och vid behov anlitar vi naturligtvis specialister och sakkunniga inom exempelvis fukt, ljud och brand.

En annan typ av utredningar som vi på Eye4Quality gör är de som behövs när en byggnad kanske bara finns som en idé i någons huvud. Vi utreder då till exempel ifall pengarna kommer att räcka, var byggnaden ska placeras och vilken arkitekt som är lämpligast att anlita för just det här projektet. Vi tar även alla kontakter som kan behövas och tar fram de handlingar som krävs. Allt för att det ska vara lättare att få en rolig och innovativ idé att sluta med ett färdigt hus.