Om företaget

Eye4Quality grundades 2011 av Stefan Thorstensson och idag har vi kontor i Stockholm och Göteborg. Vi erbjuder alla tjänster inom husbyggnadsteknik med betoning på kvalitetssäkring.

Redan 1990 var Stefan Thorstensson med och grundade konsultbolaget Byggnadstekniska Byrån, BTB, med inriktning på konstruktion och byggteknik. BTB växte snabbt och har idag cirka 30 anställda. Idag samarbetar Eye4Quality och BTB på projektnivå och kompletterar varandras tjänster.

Genom åren har vi skaffat oss en stor erfarenhet från de mest skilda projekt. Men oavsett hur projektet ser ut, arbetar vi alltid nära våra kunder. Byggprojekt handlar ofta om komplicerade konstruktioner och tekniska lösningar, men för att våra kunder ska känna sig nöjda och få den produkt som efterfrågas behövs även personliga relationer. Eye4Quality kombinerar bred teknisk kompetens med lyhördhet och en tät och personlig kontakt med dem vi arbetar tillsammans med.